GRUPA ZAAWANSOWANA

Grupa dedykowana jest osobom, które praktykują od dłuższego czasu pod okiem dyplomowanego nauczyciela i mają opanowaną podstawową pracę w głównych asanach. Przerabiany materiał asan i pranayam dalece wykracza poza poziom podstawowy, sięgamy po coraz bardziej zaawansowane pozycje. Pojawiają się takie pozycje jak stanie na rękach, warianty w staniu na głowie, mocne wygięcia w tył, balanse na rękach. Tylko odpowiednie przygotowanie z grupy średniozaawansowanej da Ci odpowiedni fundament do tego, aby w bezpieczny dla siebie sposób praktykować na tej grupie. Opracowany autorski roczny program daje możliwość rzetelnego przerobienia obszernego programu.

WYMAGANIA

Poziom zaawansowany można osiągnąć poprzez długą, nieprzerwaną, regularną praktykę na grupie początkującej i średniozaawansowanej. Regularna praktyka jogi jest także warunkiem podstawowym dla tego poziomu. Ze względu na dużo bardziej wymagającą pracę na tej grupie, wcześniejsze przygotowanie jest niezbędne. Czas jaki będzie potrzebny, żeby przejść na grupę zaawansowaną może się różnić dla poszczególnych osób. Dlatego dołączenie do tej grupy odbywa się po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego.


ZAKRES WYKONYWANYCH ASAN I PRANAYAM

Na poziomie zaawansowanym doskonalimy asany i pranayamy z poziomu podstawowego i średniozaawansowanego. Dochodzą kolejne nowe techniki, pozycje i praca z oddechem. Dlatego niezbędne jest wcześniejsze opanowanie zakresu programowego grupy podstawowej i średniozaawansowanej. Program jest bardzo obszerny, dlatego jest parokrotnie powtarzany w przeciągu roku. 
 

ASANY:

 • Utthita Parsva Hasta Padangusthasana
 • Urdhva Prasarita Ekapadasana
 • Prasarita Padottanasana II
 • Gomukhasana
 • Parsva Dhanurasana
 • Lolasana
 • Paryankasana
 • Bhekasana
 • Swastikasana i Supta Swastikasana
 • Maha Mudra
 • Ardha Baddha Padma Paschimottanasana
 • Ubhaya Padangusthasana
 • Purvottanasana
 • Sirsasana I
 • Salamba Sarvangasana I
 • Salamba Sarvangasana II
 • Eka Pada Sarvangasana
 • Halasana
 • Parsva Halasana
 • Setubandha Sarvangasana
 • Urdhva Prasarita Padasana
 • Ardha Matsyendrasana
 • Jatara Parivartanasana
 • Eka Hasta Bhujasana
 • Pincha Mayurasana I
 • Adho Mukha Vrksasana I
 • Urdhva Dhanurasana
 • Dwi Pada Viparita Dandasana
 • Ardha Baddha Padmottanasana 
 • Padmasana
 • Parvatasana w Padmasanie
 • Tolasana
 • Matsyasana
 • Akarna Dhanurasana I
 • Parsva Sirsasana
 • Eka Pada Sirsasana
 • Supta Padangustasana I, II, III
 • Utthita Hasta Padangustasana(do przodu)
 • Dwi Hasta Bhujasana
 • Adho Mukha Svanasana
 • Adho Mukha Vrksasana II
 • Pincha Mayurasana II
 • Upavistha Konasana
 • Malasana II
 • Kurmasana
 • Marichyasana III 
 • Parsva Upavistha Konasana
 • Parivrtta Upavistha Konasana
 • Parivrtta Janu Sirsasana
 • Parivrtta Paschimottanasana
 • Akarna Dhanurasana II
 • Marichyasana II
 • Salamba Sirsasana II
 • Parivrttaikapada Sirsasana
 • Parsvaikapada Sirsasana
 • Urdhva Padmasana w Sarvangasanie
 • Pindasana w Sarvangasanie
 • Setu Bandha Sarvangasana - na ziemi, na tyle ile to możliwe.
 • Jathara Parivartanasana
 • Ardha Matsyendrasana I
 • Parivrtta Utthita Hasta Padangusthasana
 • Bhujapidasana
 • Adho Mukha Vrksasana III
 • Pincha Mayurasana III
 • Malasana I
 • Kurmasana II
 • Nakrasana
 • Krounchasana
 • Urdhva Mukha Paschimottanasana I
 • Parsvaika Pada Sirsasana
 • Niralamba Sarvangasana I
 • Uttana Padasana
 • Jathara Parivartanasana
 • Anantasana
 • Supta Kurmasana
 • Bakasana
 • Parsva Bakasana
 • Savasana


PRANAYAMA:

 • Ujjayi V-VIII
 • Viloma IV i V
 • Kapalabhati I
 • Ujjayi IX i X
 • Viloma VI
 • Bhramari IIIA i IIIB
 • Kapalabhati II
 • Bhastrika I i II
 • Ujjayi XI i XII (do swoich możliwości bez wysiłku/napinania się)
 • Viloma VII i VIII
 • Bhamari IVA i IVB
 • Kapalabhati III
 • Bhastrika III 
 • Ujjayi VIII i IX (opanowana biegle)
 • Bhastrika IV
 • Kapalabhati IV
 • Savasana

* w miesiącach: lipiec i sierpień grupa zaawansowana jest zawieszona.