SEKWENCJA ASAN NA WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI

SEKWENCJA POCHODZI Z KSIĄŻKI BKS IYENGARA - "YOGA: THE PATH TO HOLISTIC HEALTH"
Istotą tej sekwencji jest przede wszystkim siła grawitacji oraz transport chłonki i krwi z jej wykorzystaniem tak, 
aby wszystko spływało do węzłów chłonnych w pachach i pachwinach. Tam następuje jej oczyszczenie.

1. Setu Bandha Sarvangasana
2. Supta Baddha Konasana
3. Supta Virasana
4. Setu Bandha Sarvangasana
5. Salamba Sirsasana
6. Dvi Pada Viparita Dandasana
7. Salamba Sarvangasana
8. Ardha Halasana
9. Setu Bandha Sarvangasana (na klockach)
10. Viparita Karani
11. Savasana
12. Pranayama: Ujjayi 1, Viloma 2