MAREK BEDNARSKI 

Dyplomowany nauczyciel jogi metodą B.K.S. Iyengara® stopnia Intermediate Junior II. Praktykę jogi rozpoczął w roku 1992 roku, czerpiąc wiedzę z klasycznej już książki "Światło Jogi" B.K.S. Iyengara. Jednak głównym przedmiotem zainteresowań stały się nie asany lecz medytacja, poznawana dzięki licznym publikacjom i samodzielnym wysiłkom. Od roku 2001 r. związany mocno z Wrocławskim Centrum Terapii Naturalnych, w którym podejmuje regularną praktykę chi-qung pod okiem Beaty Dąbrowskiej.  


W latach 2002-2006 uczestniczy w kursie rei-ki, uzyskując tytuł mistrz uzdrowiciel terapii naturalnych.  
W latach 2004-2005 kończy kursy: alchemia mistrzów i medytacja transcendentalna. W 2004 r. rozpoczyna pracę jako nauczyciel medytacji w Wrocławskim Centrum Terapii Naturalnych, a od 2005 roku jako nauczyciel jogi. 

W latach 2005-2008 r. uczestniczy w kursie nauczycielskim Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara prowadzonym przez Konrada Kocota, uzyskując dyplomy nauczycielskie jogi stopnia Intro I i II. W latach 2011-2012 uczestniczy w kursie nauczycielskim prowadzonym przez Jurka Jaguckiego i Konrada Kocota Junior Intermediate, uzyskując dyplom nauczycielski stopnia Junior Intermediate I.  

W latach 2013-2014 uczestniczył w kursie Inermediate Junior II prowadzonym przez Katarzynę Pilorz. 

Wiedzę swą doskonali od roku 2005 u nauczycieli z zagranicy: Abhi Sridhar - Indie, Gabriella Giublilaro - Włochy, Corine Biria - Francja, Lois Steinberg – USA, Rita Keller – Niemcy, Eyal Shifroni - Izrael, David Meloni - Włochy. Uczestniczył w kursach terapeutycznych dla nauczycieli stopnia Junior i Senior, prowadzonych przez Lois Steinberg (USA) w latach 2012-2014. 

Dwukrotnie odbył miesięczne szkolenia w Instytucie Iyengara w Punie, gdzie ćwiczył pod czujnym okiem Gity i Prashanta Iyengarów. 

Prowadził zajęcia w ramach ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli jogi we Wrocławiu (2009), Festiwalu Era Nowe Horyzonty oraz imprez plenerowych "Joga w Parku". Na co dzień uczy: grupy początkujące, średnio-zaawansowane i zaawansowane. Współzałożyciel Fabryki Energii - Centrum Jogi Wrocław. 

Ukończył kurs fizjoterapii we Wrocławiu. 

Regularnie pisze artykuły do: "Yoga & Ayurveda" i Zwierciadlo.pl oraz boso na macie.pl 

Prowadzi bloga "Joga na co dzień". 

W 2010 roku uzyskuje certyfikat zgodności nauczania według metody IYENGARA® Poświadczający wysoki poziom i czystość przekazu nauk jogi na prowadzonych zajęciach. Certyfikat posiada do dnia dzisiejszego.

 LISTA NAUCZYCIELI JOGI W POLSCE

Zobacz jak uczy Marek - zajęcia Jogi w Parku
Wywiad z Markiem w Radiu Ram cz. 1 cz. 2 
Zwierciadlo.pl 
"Yoga&Ayurveda" 
Joga na co dzień